Präsident:             

Aktuarln:    Olga Pinggera     olga.pinggera@bluewin.ch  

Kassier:      Andreas Niederer    Gr4388@bluewin.ch

Revisor:      Daniel Martin     daniel.martin.st.gallen@bluewin.ch